KBT-coachning


KBT-coachning

Sammanställt av Ilona Stadelmann

KBT står för kognitiv beteendeterapi och utgår ifrån nuet, det vill säga din nuvarande livssituation som består av både yttre och inre livsfaktorer som har en inverkan och påverkan på dig just nu. KBT-coachning kombinerar denna ansats med ett coachande förhållningssätt.

I vilka situationer är KBT-coaching ett bra val?

Om du till exempel hos dig själv upplever ett upprepande beteende som påverkar dig och ditt mående; om du är medveten om att du återkommande gånger hamnar i situationer som inte gynnar dig; om du fastnar i ältande tankar och i ett ständigt grubblande kring ditt beteende som påverkar dig på ett negativt sätt; om du känner att du behöver skapa en förändring i ditt liv för att bryta mönster, beteenden, känslor och vanor; då kan KBT-samtal vara ett hälsosamt verktyg för att sätta ord på önskvärda förändringar.

Så här går det till

KBT-coachen utgår från ett holistiskt perspektiv där vi tittar på såväl praktiska som emotionella faktorer i livet.

Innan första träffen skickar coachen ett material till klienten för att skapa och väcka medvetenhet. Underlaget blir utgångspunkten under första samtalet. Det är ett material som belyser de olika tårtbitarna i våra yttre och inre liv. Det är alltid klienten som väljer och bestämmer innehåll för samtalet; coachen ställer enbart frågor och uppföljningsfrågor när samtalet har kommit igång. 

Inom KBT arbetar man med kärnfulla och ledande frågor, åtföljda av konkreta följdfrågor. Tillsammans med klienten görs en utvärdering efter första samtalet kring helhetsupplevelsen och om coachen höll en värdig distans och balans under samtalet. Det är viktigt med en öppen och ärlig avstämning inför det fortsatta samarbetet.

Coachens uppgift är att lyssna in klienten och fånga upp aspekter som behöver uttalas för att bli synliga för klienten. Syftet med samtalen är att arbeta fram tydliga och konkreta mål som dokumenteras i en handlingsplan som klienten i sin tur kan arbeta vidare med efter avslutad kontakt med coachen. 

Vi arbetar även med självreflektioner under och efter avslutade samtal som antecknas i ett skrivhäfte för att hålla en röd tråd. Vid önskemål förses klienten med en "hemläxa" som en förberedelse inför nästa samtal. Kärnbegrepp under samtalen är sanning, acceptans, närvaro, självkänsla och mening. 

Centralt är att samtalen är följsamma i syfte att bistå klienten med att förändra eller hitta nya tanke- och förhållningssätt i livet.

Hitta en KBT-coach

KBT-coacher på Coacheronline.se hittar du på söksidan.

    Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

    Hitta fler inlägg


    .