Annonsering som leder klienter till din profilsida

Vi följer kontinuerligt upp utfallet på vår annonsering. Diagrammet nedan visar utveckling i början av 2022.

.