Coaching för Livet och Ledarskapet


Coaching för Livet och Ledarskapet

Av David Dahlén D'Cruz

Mitt bidrag till coachingvärlden tror jag är att jag kombinerar Livet och Ledarskapet i min coaching och inte ser den som två separata områden - varje människa vill må bra med en god hälsa, känna sig värdefull, och förhoppningsvis vara till nytta för andra människor på något sätt.

jag är så glad att jag hittade nätverket Coacheronline.se. Som ny coach är den största svårigheten oftast att hitta sin egen profil, men därefter att hitta sätt att göra sig själv hörd och synlig över allt annat media brus, så att andra kan hitta fram till den speciella tjänst man själv har att erbjuda, för varje människa är unik. Jag upplever att Coacheronline.se delar den uppfattningen, och gärna vill vara ett forum för detta. Detta är jag tacksam för. 

Jag blev certifierad coach genom Five Capitals (https://fivecapitals.net) för ganska exakt ett år sedan. Det är en annan organisation av coacher, som utbildar för coaching på kristen grund, men som är tillämpbar även för människor utan någon trosuppfattning. 

En förutsättning för kombinera livet och ledarskapet är att individen först känner sig själv, och kan leda sig själv, innan hon kan leda andra till bättre hälsa och större inflytande som ledare av sig själv och andra. Det är här min nisch ligger; även i att jag genom Five Capitals har tillgång till en mängd visuella coaching verktyg och att jag använder mig av några personlighetstester i min inledande coaching, för att ge klienterna kännedom om sig själva, som en grund för vidare coaching. 

Jag tror på livslångt lärande, och på det goda i att utbyta erfarenheter med andra människor. Min förhoppning är att jag ska finna att Coacheronline.se är en sådan plats, där detta kan bli möjligt. 

Med glada hälsningar,
/David Dahlén D'Cruz

Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

Hitta fler inlägg


.