Utforska din inre kompass


Utforska din inre kompass

Av Elisabeth Linder

Du som bokar coaching gör det ofta för att du vill få till någon form av förändring, men du ser inte hur. Du kanske upplever att det är svårt att prioritera och få balans mellan olika krav som ställs på dig, eller längtar efter att känna mer trygghet och inre balans. 

Ett sätt att få större klarhet är att utforska sin inre kompass – så här jobbar jag som coach med det.

Att bli coachad innebär att stanna upp och närma dig de frågor som är viktiga för dig. Oftast bokar vi in ett coachprogram om till exempel sex samtal, vilket ger dig möjlighet att utforska dina teman eller frågor på djupet, både under själva samtalen och mellan dem.

Det kan vara otroligt användbart och givande att under samtal 1-2 i ett sådant coachprogram göra en liten upptäcktsfärd för att ta reda på vilka styrkor och resurser du har. Vad känner du är dina starkaste och bästa sidor? Vad säger andra att du är bra på?

Förutom styrkor tar vi tillsammans reda på vilka värderingar som är centrala för dig. Jag hjälper dig genom utforskande, lekfulla och ibland utmanande frågor att reflektera över dina värderingar. Det kan vara exempelvis respekt, samarbete, ärlighet eller något helt annat. Dessutom resonerar vi om vad som är ditt livssyfte, ditt Norr i kompassen, alltså det som är din allra djupaste drivkraft i livet.

Din kompass hjälper dig sedan att förstå mer om varför du reagerar som du gör i vissa situationer. Du märker kanske att när någon ”trampar på” dina värderingar reagerar du starkt. Eller du upptäcker att någon eller några av dina värderingar tar alldeles för mycket plats i ditt liv, du behöver ändra på saker för att få utrymme för andra värderingar som är väldigt viktiga för dig.

Ett exempel: Om du ofta upplever att du blir irriterad på en kollega som avbryter både dig och andra och som inte lyssnar på det som sägs, kan det bero på att du i din kompass har lyhördhet och respekt som viktiga värderingar. När du blir klar över det kan du välja hur vill hantera din irritation, och du slipper därmed bli ett offer för den irriterade känslan, som kanske tar mycket energi av dig.

Ett annat exempel: Säg att du har plikttrogenhet som en stark värdering, och du upptäcker att det medför att du arbetar extremt mycket och ofta känner dig trött och stressad. När du funderar över helheten i livet känner du att du vill få mer utrymme för andra värderingar som du har, som skapande, familjen eller något annat, och då kommer du kanske fram till att du vill minska en aning på din plikttrogenhet. Det kan sätta igång en genuin förändring hos dig, som kommer helt och hållet inifrån dig själv, och som därför har goda förutsättningar att leda dig på en bra väg.

Du är unik, och din kompass blir unik. Och den blir ett verktyg som du har med dig och kan använda i vardagen.

Självklart jobbar jag även med andra verktyg och sätt att lyssna och stötta dig när jag coachar, men att tillsammans bygga upp just din kompass tycker jag är en av de mest kraftfulla metoderna jag använder.

Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

Hitta fler inlägg


.