Att bli mer av den man är


Att bli mer av den man är

Av Elisabet Eriksson

Folk frågar mig ofta vad det är som gör att mitt arbete med att guida mina klienter till en god självkänsla i relationer fungerar.

Då brukar jag svara så här:

Jag är lyhörd för hur människor hindrar sig själv i sitt växande. Genom vårt arbete tillsammans får klienten en medvetenhet och självkännedom som gör att hen kan utvecklas i sin självkänsla, sin autenticitet, känna mer glädje, mod och trygghet i sig själv. Och utifrån det och skapa relationer med ömsesidighet, respekt och närhet.

För mig har det varit min egen längtan att få känna glädje, tillit, livskänsla, lugn och trygghet i mig själv och gemenskap med andra som har gjort att jag nu arbetar med att hjälpa och guida andra till de här viktiga delarna, som är grundläggande för att vi ska kunna leva ett gott liv.

Min egen självkänsla var under uppväxten och som ung inget vidare. Jag kände mycket rädsla och jag trivdes inte med mig själv. Jag kände mig ofta fel tillsammans med andra och tyckte att det var svårt med relationer.

Jag var inbunden och nedstämd.

Min låga självkänsla gjorde att jag inte tog hand om mig utan levde ganska destruktivt.

När jag var 28 år kände jag att jag definitivt behövde göra något åt hur jag mådde. Efter en del sökande fastnade jag för gestaltterapi som kom att betyda väldigt mycket för mig.

Det påverkade mig starkt att jag upplevde att "hela jag" fick vara med i terapirummet. Allt var välkommet. Alla mina positiva sidor och mina “knäppa” sidor fick komma fram.

För mig blev det en omvälvande upplevelse att få upptäcka så mycket mer av mig själv och få omvärdera det som jag tyckte var "fel" med mig. Att se och ta till mig så många fler sidor av mig själv.

Se min kompetens. Mina brister. Mina förmågor. Min sårbarhet. Ta hand om mina rädslor. Känna min styrka. Få känna mig värdefull som jag är. Och allt däremellan. Att kunna acceptera mig själv.

Nya aspekter av mig själv, andra människor och av livet började framträda. Livskänsla och glädje fick en allt större plats.

För mig har det varit fantastiskt. Och idag är det fantastiskt att få hjälpa andra människor till självkännedom, självacceptans, glädje, tillit, livskänsla, trygghet i sig själv och relationer med närhet och ömsesidighet.

Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

Hitta fler inlägg


.