Tillit, trygghet och förtroende


Tillit, trygghet och förtroende

Av Pia Lindgren

Jag har arbetat med människor i över 20 år inom socialt arbete. För att kunna hjälpa andra människor behöver man först skapa en relation. Att skapa tillit, trygghet och förtroende är A och O.

Ett relationsskapande som genererar tillit, trygghet och förtroende i kommande möten. Utan en relation kommer den personen som du har framför dig att inte känna sig trygg och kommer att hålla tillbaka. 

Att coacha handlar om att få den personen som sitter framför dig att få mer insikt, att få mer styrka och motivation för att själv kunna påverka sin situation. Som coach är jag bara ett verktyg för att min kund skall nå de målen i livet som de har satt upp.

Känslan hos mig som coach efter ett givande coachsamtal är att det ger mer energi, det värmer, är berikande och utvecklande även för mig personligen. 

I samband med att jag gick min hälsocoach utbildning insåg jag att jag ville jobba ännu mera holistiskt i mina samtal. Detta gör vi genom att inventera först hur min kund mår, hur ser det ut inom arbete, hälsa, fritid, relationer, boende, ekonomi, personlig utveckling, etcetera - för allt detta hänger ihop. Är det något i livet som inte funkar, eller flera områden behövs inte mycket för att det skall bli obalans i flera livsområden. 

Så jag jobbar för att hjälpa mina kunder att prioritera sig själv för att få mera balans i livet. Jag valde att ingå ett samarbete med coacheronline för att utöka mitt kontaktnät och för att berätta mera om vem jag är, vad jag står för och vad jag brinner för.

Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

Hitta fler inlägg


.