Du är huvudpersonen i ditt liv


Du är huvudpersonen i ditt liv

Av Marie-Louice Wallin

Jag känner ett stort förtroende att i mitt arbete som coach få lotsa människor till insikt och nya perspektiv genom frågor, utmaningar, reflektioner och övningar. Att få vara med på resan när människor tar steg de inte trodde om sig själva och att få se människor växa och blomstra är en sann glädje.

För varje människa som blir mer av sig själv och använder mer av sin potential blir världen en bättre plats för oss alla.

Utveckling och möjligheter har i alla tider varit en del i människans drivkraft i livet. I ett samarbete med mig arbetar du med det friska, starka och det positiva med fokus på framtidens ännu outforskade möjligheter.

Novus (namnet på mitt företag) betyder ny- och det är just den känslan jag önskar att du tar med dig från våra möten. Det handlar inte att bli någon annan- det handlar om att känna dig pånyttfödd som dig själv, att få ny inspiration och motivation till att ta de steg som är viktiga för att du ska känna att du lever ett liv som känns meningsfullt och rikt för just dig.

Du upptäcker pusselbitarna som ger dig hela bilden av dig själv där du befinner dig - och där du vill vara.

Du är så mycket mer än du vet - Du kan så mycket mer än du tror - 
Upptäck din fulla potential - Bli mera du

Min coachresa 

För mig har coachingen inneburit en resa, som jag fortfarande befinner mig på, för att bli den bästa versionen av mig själv. Genom coachingen har jag hittat mina egna styrkor och talanger Jag har också hittat och fått verktyg för att arbeta med mina utvecklingsområden, de delar i mitt liv som jag ibland har känt motstånd, rädsla eller oro inför. Allt detta tillsammans har bidragit till att jag vågat ta steg utanför min konfortzon, provat sådant jag inte trodde att jag kunde och på så vis fått så många och berikande erfarenheter. Jag har lärt mer om mig själv, vad som är viktigt för mig och hur jag kan ge mig själv det jag behöver.

Varför arbetar jag som coach?

Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor fungera och varför vi gör som vi gör. Framför allt har jag varit intresserad av vad som gör att vi inte alltid gör det som är bäst för oss. Mina egna erfarenheter av att vara begränsad av mina rädslor och negativa tankar om mig själv och min förmåga är en tillgång i mötet med andra som på olika sätt känner sig begränsade i sig själva eller i sina liv. Jag vet hur dessa begränsningar negativt påverkar det vardagliga livet och livsenergin. Jag vet också hur befriande det är att hitta en väg till min egen potential, att våga gå utanför min egen komfortzon.

Coaching- ett möjligheternas möte

Det är ofta utanför komfortzonen som möjligheterna finns. Det är möjligheterna som inspirerar mig i mitt arbete som coach. Jag ser mitt arbete som coach som ett kreativt detektivarbete. Tillsammans med den jag coachar letar vi efter just den personens inre guld. Vi letar efter vägar som för personen till nya platser och nya erfarenheter.

Att vi alla har svaren inom oss, svaren om vad vi behöver och vart vi ska gå i livet, blir gång på gång så tydligt för mig i arbetet som coach. Jag har inte svaren för någon annan. Jag har frågorna som gör att den andre hittar sina egna svar och lösningar. ”Jag visste, fast jag inte visste att jag visste”, beskriver så väl just det skeendet. Att hitta sina egna svar och sina egna vägar gör att vi tror på oss själva och vår egen förmåga. Och det är då vi kan bli den bästa versionen av oss själva.

Marie-Louice Wallin
ICF Certifierad Coach (PCC) och Stresspedagog
Utbildare och föreläsare

Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

Hitta fler inlägg


.