Sveriges första oberoende söktjänst för coacher online


Sveriges första oberoende söktjänst för coacher online

2021-01-21 Lars Hornborg

Den 21 januari 2021 öppnar söktjänsten Coacheronline.se™ portarna för coacher som gärna möter sina klienter online att söka medlemskap. Söktjänsten blir tillgänglig för den som söker en coach den 1 mars.

Coacheronline.se är en vidareutveckling av Terapeutonline.se, söktjänsten för onlineterapeuter som vi utvecklade och släppte förra året. Nu finns alltså både en söktjänst med fokus på terapeuter och terapi, och en tjänst med fokus på coacher.

Liksom Terapeutonline.se rymmer många olika terapeutiska metoder finns här plats för många typer av coacher. En del arbetar bara med företag och organisationer, andra med privatpersoner. Oavsett vilket visas alla på samma villkor.

Britt-Marie Jemth, medgrundare till Terapeutonline Sverige som står bakom tjänsterna:

- Redan när vi lanserade Terapeutonline.se förra äret fick vi klart för oss att det finns ett stort intresse hos coacher att kunna nå ut bättre med att de även arbetar online. Därför kändes det naturligt att som nästa steg utveckla motsvarande tjänst för coacher. Faktiskt Sveriges första oberoende tjänst för att hitta coacher som gärna jobbar online.

Anslutna coacher får tillgång till säkra videomötesrum genom den svenskutvecklade tjänsten Digiroom. Det säkerställer en trygg och konfidentiell miljö för mötet mellan coach och klient.

Mer information

.