Många nya coacher i nätverket - 50% fler sedan oktober


Många nya coacher i nätverket - 50% fler sedan oktober

Det senaste kvartalet har vi vuxit med 50% räknat i antal anslutna coacher - en tillväxt som är både glädjande och viktig.

Vårt coachnätverk är nu uppe i 50 medlemmar. Allihop erbjuder coachning på plats eller online. Allihop har slutförda utbildningar i ryggen. En del av de som tillkommit sedan december finns med på bilden här ovanför. Alla coacher hittar du genom att klicka här.

Den här tillväxten är viktig eftersom det ofelbart gör att fler människor i behov av hjälp med att hitta framåt hittar till oss - det ser vi på besöksstatistiken. Dessutom blir tillgängligheten högre - coacherna finns på ett stort antal orter i Sverige, Finland och Spanien.

Sammantaget kan de också möta sina klienter på många olika språk.

Vi är väldigt glada över att denna satsning som vi påbörjade i pandemins inledande skede våren 2020 fortsätter att utvecklas så fint och vi ser fram mot ett 2023 där coacherna i vårt nätverk hjälper allt fler människor att hitta framåt.

Om du är coach och nyfiken på hur du skulle kunna ha nytta av att finnas med i nätverket hittar du all info här.

Varma hälsningar,

Lars Hornborg & Britt-Marie Jemth.

.