Läkande skrivande hjälper dig bearbeta svåra upplevelser


Läkande skrivande hjälper dig bearbeta svåra upplevelser

Av Ida Sundén

Läkande skrivande hjälper dig bearbeta svåra upplevelser. I samtal med en coach eller terapeut blir du speglad av en annan person. När du arbetar med skrivande får du möjlighet att vara din egen spegel.

Läkande skrivande har en lång bakgrund i länder som exempelvis England, USA och Finland. Att skriva om tankar och upplevelse kan ge en känsla av kontroll, ökad egenmakt och minskad stress tack vare att det hjälper hjärnan att sortera och bearbeta det du har varit med om eller funderar på. Genom att sätta ord på vad du tänker och känner för dig själv kan det senare även bli lättare att berätta för andra, om du vill. Eftersom texten finns kvar får du som skribent själv möjlighet att återvända till dina ord och tankar. Att efter en tid läsa din text kan ge ett utifrånperspektiv, och i vissa fall hjälpa dig att börja coacha dig själv.

Formen för skrivandet kan variera. Studier från bland andra forskaren Melanie Greenberg har visat att det är lika läkande att skriva fiktion som självbiografiskt, och själva skrivandet kan därför se väldigt olika ut. Kortare skrivövningar eller längre texter. Prosa, poesi eller dagboksanteckningar.

Däremot är det viktigt att veta att i en reflekterande, läkande, skrivprocess ligger fokus på det som händer inuti dig, inte på att slutprodukten ska nå en läsare.

I vilka situationer är läkande skrivande ett bra val?

Läkande skrivande kan användas av dig som vill lära känna dig själv djupare och utvecklas som person, eller bearbeta upplevelser och svåra händelser m.m.

Så här går det till

Skribenten arbetar med kortare övningar, eller ett längre skrivprojekt. Läkande skrivande kan användas enskilt eller i grupp, genom att arbeta på egen hand eller med stöd av en coach/vägledare. Fördelen med att ha stöd av en vägledare är att det kan bli lättare att skapa struktur och kontinuitet kring skrivandet, samt att det ger möjlighet att få stöd om skrivandet väcker svåra tankar till liv. Det kan jämföras med att träna på egen hand, kontra att ta hjälp av en personlig tränare.

Skrivandet kan varvas med samtal, då gärna med den egna texten som utgångspunkt.

Det finns många böcker i ämnet, särskilt på engelska. Sista åren har det också utkommit ett antal titlar på svenska.


Vill du veta mer om mig och mitt erbjudande? Klicka här!

Hitta fler inlägg


.